Ředitel právnické osoby, jejíž činnost vykonává Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310,
vyhlašuje

druhé kolo přijímacího řízení do 1. ročníku čtyřletého gymnázia
(obor vzdělání: 79-41-K/41 Gymnázium) pro školní rok 2013/2014.

Přihlášky ke studiu si mohou uchazeči vyzvednout v kanceláři školy nebo stáhnout na stránkách školy (www.gymnaziumslany.cz) v sekci „pro uchazeče/přijímačky“.
Přihlášky je třeba dodat do kanceláře školy nejpozději do pátku 7.června 2013.
Přepokládaný počet přijímaných uchazečů je 10.

RNDr. Milan Dundr, CSc.
ředitel školy

Joomla templates by a4joomla