Pedagogický sbor Gymnázia Václava Beneše Třebízského vyjádřil většinou 25 z celkového počtu 29 pedagogů podporu řediteli RNDr. Milanu Dundrovi, CSc. v následujícím prohlášení:

Vzhledem k sílící negativní mediální kampani ve sdělovacích prostředcích a zhoršující se atmosféře na naší škole jsme se rozhodli k celé situaci vyjádřit.
Domníváme se, že Gymnázium Václava Beneše Třebízského je kvalitní škola a její obraz je záměrně negativně prezentován. Práce ředitele si velmi vážíme a má v této nelehké situaci naši plnou podporu. Milan Dundr je nejen výborným odborníkem, ale i člověkem s kladnými lidskými vlastnostmi.
Naším společným cílem by mělo být vytvoření příznivého klimatu pro výchovný a vzdělávací proces, nikoliv podporovat atmosféru nedůvěry a nejistoty.
V Slaném 18. června 2013

Joomla templates by a4joomla