Vzlykyd__107
Ve středu 25. října vystoupili před plnou aulou studentů slovenští umělci s besedou o životě a díle slovenského básníka Ivana Kraska (vlastním jménem Ing. Ján Botto). Ivan Krasko kromě jeho básnické tvorby vystudoval chemii a v letech 1912-1914 pracoval jako technický vedoucí výroby v chemické továrně ve Slaném. Předtím pracoval v letech 1905-1912 v cukrovaru v nedaleké obci Klobuky. Zde se seznámil a spřátelil s Karlem Tomanem a s Jindřichem Šimonem Baarem.

Na besedu přijeli Dana Podracká, slovenská spisovatelka a poslankyně Národní rady Slovenské republiky, prof. PhDr. Ján Zambor, CSc., slovenský básník a badatel, který se zabývá osobností a tvorbou Ivana Kraska, Juraj Kuniak, slovenský básník, autor poezie pro děti, esejista, překladatel, vydavatel poezie a prof. Akad.mal. Ján Kudlička ArtD, vysokoškolský profesor v Ružomberku, výtvarník a autor básní v próze, lyrických próz a esejí.
Umělci hovořili o Ivanu Kraskovi, recitovali, přednesli i ukázky svých děl. Bylo to nesmírně příjemné a zajímavé setkání, které přiblížilo slovenskou tvorbu našim studentům. Umělci nám také přivezli asi 30 slovenských knih, kterými obohatíme gymnaziální knihovnu.

Milan Dundr

fotografie najdete ZDE

Joomla templates by a4joomla