IV. konference_112 
Ve dnech 11. – 12. října letošního roku se na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského konala již IV. konference projektu „Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu ve Slaném“, které se zúčastnili zástupci 28 partnerských základních a středních škol ze všech krajů České republiky. Tento projekt byl zahájen v únoru 2017 a jeho realizace bude dokončena v roce 2020.

Mezi hlavní záměry projektu patří rozvoj badatelsky orientované výuky přírodovědných předmětů, zlepšení technického zabezpečení vzdělávacího procesu, zvýšení odborné úrovně učitelů a navázání spolupráce mezi jednotlivými školami.
Důležitými aktivitami tohoto projektu je rovněž posílení motivace žáků ke studiu fyziky, chemie, biologie a matematiky formou aplikace moderních výukových metod.
V rámci aktivit konference byly učitelům představeny nejmodernější výukové pomůcky k 3D modelování, robotice i audiovizuálnímu zobrazování. Návštěvníci si vyzkoušeli některé moderní výukové techniky v praxi při sestavování pokusů s tematikou kyvadel. V průběhu konference se učitelé také zúčastnili komentované prohlídky objektu bývalé vojenské základny v Drnově u Slaného a navštívili školní zahradu slánského gymnázia, kde s podporou Evropského sociálního fondu, Krajského úřadu Středočeského kraje a Městského úřadu ve Slaném během letošního léta vzniklo netradiční přírodovědné pracoviště.
Projekt Celorepubliková síť Laborky.cz je realizován za přispění Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Evropských strukturálních a investičních fondů (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
Pavel Rubík, Zdeněk Víšek

Další fotografie z akce nejdete ZDE

Joomla templates by a4joomla