Dne 16. 11. 2019 se v aule Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném konal již 12. ročník historické regionální konference pod názvem Neznámé kapitoly historie – Slaný a Slánsko ve XX. století. Tu tradičně organizuje spolek Wotrubia, spolupořadateli jsou slánské gymnázium, Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně a sdružení Občané města Slaného. Záštitu nad touto významnou společensko-kulturní akcí převzal radní Středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče Karel Horčička.


 Necelé stovce posluchačů, a to nejen ze Slaného, ale i  Libušína, Jemník, Loun, Kladna i Prahy, byla přednesena následující zajímavá a dosud nezpracovaná témata:
•    David Hubený: Pětasedmdesátnická posádka ve Slaném v roce 1919
•    Luboš Marek: Vrchní rada patentového úřadu Václav Landa, rodák z Kačice
•    Lubor Kunc: Generál Bedřich Neumann a Čs. polní pošta ve Francii a Velké Británii 1940-1945
•    Pavel Bartoníček: Slaňáci v Indii – Ve službách firmy Baťa (manželé Sklenářovi)
•    Pavel Bartoníček: Slaňáci v Indii – Z dívčí školy Na Hájích přes vlny dvou oceánů (manželé Hamzovi)
•    Milan Bárta: Agent gestapa Jaroslav Nachtmann a Státní bezpečnost
•    Zdeněk Víšek: Slánský stavitel Vilibald Hieke (1886 – 1969)
Na závěr konference byl představen sborník z loňské konference „Život a smrt v kraji pod Slánskou horou – Slaný a Slánsko ve XX. století“, aktuálně vydaný jako svazek č. 13 ediční řady „Historie Slánska ve XX. století“. Vzhledem k 30. výročí listopadových událostí se s velkým zájmem posluchačů setkala nabídka svazku č. 2 této edice – „Listopad 1989 ve vzpomínkách slánských pamětníků“, kterou připravila Božena Franková, bývalá ředitelka slánského muzea.
Sborník „Život a smrt v kraji pod Slánskou horou - Slaný a Slánsko ve XX. století“, vydaný jako třináctá publikace z řady „Historie Slánska ve XX. století“, obsahuje na 184 stranách osm zajímavých studií včetně obrazového materiálu. Témata jednotlivých studií akcentují pestré lidské osudy jednotlivců, často na pozadí historických událostí, přesahujících slánský region. Nejedná se vždy o postavy či události celonárodního významu, ale to jejich důležitost nijak nesnižuje. Publikované regionální historické informace naopak národní historii obohacují a rozšiřují:

1.    Pavel Dufek: Proměny vlastnictví velkostatků na Slánsku ve 20. a 30. letech 20. století, aneb zemřeli by jejich majitelé jako slánští velkostatkáři?
2.    Pavel Bartoníček: Pamětní kniha manželů Hořejších ze statku v Otrubech (1929–1945)
3.    Luboš Marek: Pro vlast jsem ochoten nasadit i život aneb úmrtí četníků na Slánsku
4.    Zdeněk Víšek: Mobilizace československé armády v září 1938 na základě studia slánských kronik a dobového regionálního tisku
5.    David Hubený: Střelba mezi slánskými cyklisty v Gossengrünu
6.    David Hubený: Moudrý uviděl neštěstí a šel se skrýt – odbojová činnost Floriána Ostrčila
7.    Jaroslav Hrdlička: Vlastimil Kybal, exilová nejistota a stesk po domově
8.    Kateřina Pešatová, Petr Novotný: Jaroslav Novotný, příběh učitele z měšťanky, který se stal zakladatelem výukového filmu

Sborník byl vydán pod osobní záštitou radního pro oblast kultury a památkové péče Středočeského kraje Karla Horčičky-
Publikaci Život a smrt v kraji pod Slánskou horou si zájemci mohou zakoupit ve Slaném na čtyřech místech. Ve Vlastivědném muzeu, v Infocentru pod Velvarskou branou, v knihkupectví a antikvariátu Romana Kabátka na Komenského náměstí a ve slánské pobočce knihkupectví Kanzelsberger na Londě.

                                                      Pavel Bartoníček, Zdeněk Víšek

Joomla templates by a4joomla