Vážení studenti, vážení rodiče,

podle nařízení č.7/2020 Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se zakazuje přítomnost žáků vyššího gymnázia ve škole s účinností od 00:00 hodin 5.10.2020 do 23:59 hodin 18.10.2020. Tyto třídy povinně přecházejí na distanční vzdělávání podle platného rozvrhu. Distanční vzdělávání je pro žáky povinné.

Žáci nižšího gymnázia pokračují v prezenční výuce s tím, že v rámci hudební výchovy se zakazuje zpěv (výuka hudební výchovy pokračuje, ale beze zpěvu), zakazují se také sportovní činnosti (hodinu tělesné výchovy je třeba naplnit jiným obsahem).

Milan Dundr

ředitel školy

Joomla templates by a4joomla