V sobotu 6. listopadu 2021 se v aule slánského gymnázia pod názvem Malý region, velké dějiny - Slaný a Slánsko ve XX. století“ uskuteční již 14. ročník historické konference.

Tu tradičně organizuje spolek Wotrubia, spolupořadateli jsou Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném a Občané města Slaného. Finanční příspěvek poskytlo město Slaný a Středočeský kraj, částečně přispěl též spolek Wotrubia.

Slavnostní zahájení proběhne v 9 hodin a pak už se návštěvníci se mohou opět těšit na zajímavá a dosud nezpracovaná témata:

  1. Václav a František Cifka. Rodáci z Třebíze a jejich cesta na dvůr portugalského krále a budyňskou radnici. (Jaromír Tlustý )
  2. Pozapomenutí cukrovarničtí podnikatelé na Slánsku, aneb bratři Beniesové ve Zvoleněvsi 1888-1908m ( PhDr. Pavel Dufek, Ph.D., Mgr. Michal Novotný, Ph.D.)
  3. Teorie filmu v myšlení Karla Scheinpfluga (Mgr. Milan Hes, Ph.D.)
  4. Rakousko-uherští námořníci ze Slánska (Lubor Kunc)
  5. Sebevraždy vojáků ze Slánska 1914 – 1920 (Ing. Bc. Pavel Bartoníček)
  6. Hasič a odbojář Josef Sušánek. Příběh muže, který neprozradil. (Jáchym Pešata)
  7. Oceňovaný důstojník, nemilovaný velitel. Bedřich Neumann a československá armáda. (Mgr. et Mgr. Zdenko Maršálek, Ph.D.)
  8. Soudní proces Jaroslava Jana Pály a společenská atmosféra prvních poválečných let (PhDr. Vojtěch Kyncl, Ph.D.)
  9. Ze Slaného k osvobození Kuvajtu. Účast české jednotky ve válce v Zálivu 1991. (Ing. Lubomír Šmehlík, pplk v.v.)

 

Na závěr bude slavnostně představen nově vydaný sborník Historie nikoho nezabije  – Slaný a Slánsko ve XX. století  z ediční řady Historie Slánska ve XX. století“. V něm budou zveřejněny studie vycházející z příspěvků přednesených na konferenci v roce 2020.  

Veškeré organizační podrobnosti budou zveřejněny na www.facebook.com/Konferenceslany.

Zájemci o neprobádanou historii slánského regionu a pestré osudy rodáků i obyvatel tohoto území ve dramatickém 20. století jsou srdečně zváni. Vstup zdarma :-).

Pavel Bartoníček

zastupitel a předseda organizačního výboru konference

-----------------------------------------------------------

Joomla templates by a4joomla