V druhé polovině června tohoto roku bude společností Patria, z.s. a slánským Vlastivědným muzeem za finančního přispění Městského úřadu Královského města Slaný vydán již 29. ročník obnovené ročenky Slánský obzor, která přibližuje historické osobnosti a události našeho regionu.

Obsah Slánského obzoru je tradičně rozdělen do čtyř částí - Statě a pojednání, Portrétní galerie, Zprávy a Kronika.

V první části Slánského obzoru byla zveřejněna studie  ředitele Gymnázia Václava Beneše Třebízského Milana Dundra „Další zajímavé stromy ve Slaném“, kterou autor uzavírá svůj přírodovědný text z loňského ročníku. Dva příspěvky o středověké historii regionu mapují dějiny zaniklých lázní Šternberk i vývoj lidického léna na Slánsku. Jejich autory jsou Jiří Šíma a Martin Nedvěd.

Novější historii se věnuje Luboš Marek, jenž popsal vývoj kladenského četnictva v době první Československé republiky. Poslední dva příspěvky z novodobé historie jsou věnovány politickým dějinám Slaného - místní volební zápasy v letech 1919 a 1921 přibližuje Milan Hes příspěvkem „Velké dějiny na malém městě“ a Zdeněk Víšek, učitel  českého jazyka a dějepisu na slánském gymnáziu, zachytil ve své studii dvě návštěvy T. G. Masaryka ve Slaném z let 1898 a 1921.

V další části Slánského obzoru "Portrétní galerie" se Jan Kilián zaměřil na osudy slánského rodáka Jana Šultyse z Felsdorfu, od jehož popravy na Staroměstském náměstí uplynulo v roce 2021 rovných 400 let. Irena Veverková v stati „Jiří Viktor Daneš, vědec, cestovatel, diplomat“ připomněla významného českého geografa a cestovatele. Milan Bárta pak zmapoval aktivity spolupracovnice kladenského gestapa Marie Macourkové z Unhoště.

Dlouholetou vedoucí redaktorkou Slánského obzoru byla až do svého onemocnění na podzim loňského roku historička Zora Dvořáková, která zemřela 26. 2. 2022. Její veřejnou a odbornou publikační činnost zhodnotila v úvodu 29. ročníku Slánského obzoru jeho současná šéfredaktorka Irena Veverková.

Veřejné uvedení této historické ročenky se uskuteční ve středu 22. 6. 2022 od 17 hodin v Malé galerii Vlastivědného muzea, kde vystoupí předseda společnosti Patria Zdeněk Víšek s komentovanou prezentací své studie „Návštěvy T. G. Masaryka ve Slaném pohledem dobových svědectví“. Moderátorkou prezentace bude Irena Veverková.

Poděkování za finanční příspěvek na vydání Slánského obzoru  patří nejen  Městskému úřadu ve Slaném, ale  i soukromému sponzoru Martinu Šturmovi.

Předsednictvo Patrie, z.s

 

 

Joomla templates by a4joomla