Umělá inteligence (AI) je rychle se vyvíjející technologie, která se stala již dnes běžnou součástí mnoha aspektů našeho života, a to včetně vzdělávání. AI tedy není jen trendem nebo dočasným jevem; ale představuje klíčový prvek, který bude formovat naši budoucnost a bude mít stále větší význam v našich životech.

Proto i my na slánském gymnáziu jsme v průběhu minulého roku otevřeli pomyslnou bránu do fascinujícího světa umělé inteligence, neboť jsme zahájili sérii přednášek a workshopů na toto téma. Doufáme, že jsme se tak vydali na cestu, která má potenciál nejen obohatit vzdělávací proces, ale také připravit naše studenty na život provázaný s AI. 

Začátek cesty: přednáška “AI kolem nás”

Do světa umělé inteligence nás uvedl Ing. Richard A. Novák, Ph.D., předseda laboratoře Prague Data Ethics Lab na Vysoké škole ekonomické v Praze. Ve své přednášce nejprve představil současný stav poznání a vybrané metody AI. Následně nás seznámil s aktuálními trendy a využitím AI v rozdílných oborech lidské činnosti (např. v průmyslu, logistice, zdravotnictví či v kreativní práci). Následně proběhla poměrně dlouhá a živá diskuse o etických dilematech při využívání AI, o změnách na trhu práce v souvislosti s AI nebo o trendu Responsible AI (Odpovědná umělá inteligence) - tedy o přínosech i rizicích spjatých s budoucím globálním vývojem AI.

Velmi děkujeme dr. Novákovi nejen za čas, jenž nám věnoval, ale především za znalosti, o které se s námi podělil. Stejně tak děkujeme našemu absolventovi Ing. Davidu Rozenskému za zprostředkování této podnětné přednášky. 

 

Rozšiřování znalostí: Workshop pro učitele

Vědomi si toho, že klíčem k úspěšné integraci AI do vzdělávacího procesu jsou dobře informovaní pedagogové, uspořádali jsme speciální workshop pro naše učitele. Ten poskytl prostor pro představení některých nástrojů AI, sdílení zkušeností s využitím AI při přípravě i realizaci výuky. Seminář poskytl také informace o možnostech využití podpůrné sítě pro učitele, kteří chtějí AI do své výuky začlenit. 

Praktická zkušenost: Workshopy pro studenty

Při dotazování studentů jsme zjistili, že většina z nich ke svému studiu AI nevyužívá, neboť neví, k jakému účelu by ji mohli využít, nebo neznají konkrétní nástroje a postupy. Proto průběžně realizujeme workshopy zaměřené na získávání praktických zkušenosti s AI. Během nich si žáci zkouší, které nástroje mohou využívat, aby podpořili rozvoj svých dovedností, učí se, jak jim AI může pomoci s přípravou na náročné situace a jejich zvládání v běžném životě. Nedílnou součástí workshopů je také diskuse o etice a transparentnosti využívání AI, stejně jako o možných omezeních a předsudcích, které mohou AI nástroje obsahovat. 

Odborná zkušenost: Informatika

Již studenti nižšího gymnázia trénují během hodin informatiky vlastní modely strojového učení. Díky tomu se podrobněji seznamují s principy strojového učení, s postupem přípravy modelu či problematikou přípravy dat pro trénování modelů. Lépe pak rozumějí omezením AI, problematice etického využívání nebo předpojatosti AI (bias). 

Závěr

Vzdělávání v oblasti AI se netýká jen osvojení nových technologií; jedná se také o přípravu našich studentů na svět, který bude nevyhnutelně formován umělou inteligencí. Naše škola je hrdá na to, že může být součástí těchto nových inovativních procesů, a těšíme se na další kroky, které společně podnikneme na cestě k inovacím a objevům v oblasti AI.

 

popisy obrázků: 

AI - Obrázek vytvořen pomocí promptu “přemýšlející člověk, zobrazený z boku, místo mozku má neuronovou síť” s využitím Microsoft Designer (Microsoft, 2024)

AI kolem nás - pozvánka na přednášku dr. Nováka na téma AI kolem nás

Názory studentů - Odpovědi našich studentů na otázku: “Co si představíte, když se řekne umělá inteligence”? zobrazené pomocí tzv. slovního mraku - čím je pojem větší, tím víckrát byl zmíněný. 

 

Michaela Valentová

 

Další fotografie naleznete ZDEJoomla templates by a4joomla