Oficiální název:

Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310
fakultní škola Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty,

Adresa:  Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, Smetanovo náměstí 1310, 274 01 Slaný

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ školy: 61894427 ,   škola není plátcem DPH.

IZO školy: 000068781

E-mail: gymslany(a)centrum.cz

Tel.: + 420 312 522 264


Otevírané obory:
osmileté studium          kód: 79-41-K/81
čtyřleté studium           kód: 79-41-K/41

 • Naše gymnázium má velmi dlouhou tradici - bylo založeno v roce 1658 piaristy

 • U nás studují i žáci s vývojovými poruchami učení /dysgrafici, dysortografové, dyslektici apod./. Při dobré spolupráci s rodiči jsou schopni dosahovat velmi pěkných výsledků.

 • Na celé škole máme rozvedenou strukturovanou síť. Na chodbách máme volně přístupné počítače na Internet.

 • Vyučujeme angličtinu, němčinu, francouzštinu, ruštinu a srbochorvatštinu, pořádáme jazykové výměnné pobyty s Německem, Novým Sadem v Srbsku. Máme vybavenou jazykovou laboratoř.

 • Máme skvěle vybavené biologické sbírky s exponáty již od roku 1892 /kel narvala, kostice velryby, stoličky mamuta, vycpaninu ptakopyska či luskouna atd./ V biologii používáme kvalitní mikroskopy; jeden je napojen na videokameru, která obraz přenáší přímo do barevného televizoru.

 • Pyšníme se výtvarným ateliérem s tiskařským lisem a keramickou dílnou.

 • V budově nechybí ani posilovna pro udržování kondice a pevného zdraví.

 • Pořádáme mnoho exkurzí po České republice, lyžařské výcvikové kurzy, letní tělovýchovný kurz a školu v přírodě pro primány.

 • Zúčastňujeme se mnoha soutěží ve všech dostupných oborech; často s vynikajícími výsledky. Naši studenti obsazují první místa a postupují do nejvyšších kol.

 • Pro nadané a hlavně nadšené studenty, v oblastech biologie, chemie a fyziky, jsou každý pátek pořádány "páteční" laboratoře. ( www.laborky.cz , www.zkoumalek.cz,  www.biochliv.cz )

 • Naši studenti mají založenou "studentskou radu" která pořádá svoje akce, spolupracuje s vedením školy i s pedagogy.

 • Máme aulu pro 145 studentů s datovým projektorem.

 • Postavili jsme si tropické školní motýlárium.

 • Chováme hada, chameleony a další "zvířátka"...

 • Na škole funguje kroužek tvůrčího psaní.

 

 

 

Joomla templates by a4joomla