Oficiální název:

Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310
fakultní škola Univerzity Karlovy, Přírodovědecké fakulty,

Adresa:  Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty, Smetanovo náměstí 1310, 274 01 Slaný

Zřizovatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ školy: 61894427, škola není plátcem DPH.

IZO školy: 000068781

E-mail: gymslany(a)centrum.cz

Tel.: + 420 312 522 264

Datová schránka: p6a99ew


Doručené dokumenty se přijímají v místě k tomu určeném - podatelně, která sídlí na adrese Smetanovo nám. 1310, 274 01 Slaný.
Na této adrese jsou denně od 8:00 do 13:00 hodin přijímány dokumenty v analogové podobě a dokumenty v digitální podobě.


Otevírané obory:
osmileté studium          kód: 79-41-K/81
čtyřleté studium           kód: 79-41-K/41

Naše gymnázium má velmi dlouhou tradici, bylo založeno v roce 1658 piaristy. V roce 2023 už dosáhla úctyhodných 365 let.

V naší škole studují i žáci se specifickými poruchami učení. Při dobré spolupráci s rodiči a výchovnou poradkyní jsou schopni dosahovat velmi pěkných výsledků.

Na celé škole máme dostupnou WIFI, 2 vybavené odborné učebny IVT a 1 učebnu 3D, ve třídách je 17 moderních triboardů pro interaktivní výuku.

Vyučujeme anglický, německý, francouzský a ruský jazyk, pořádáme jazykové a sportovní výměnné pobyty s Gymnáziem Pegnitz v Německu a Gymnáziem Nový Sad v Srbsku. Máme 2 jazykové a sluchátkové učebny.

V rozsáhlých biologických sbírkách najdeme nejstarší exponáty z roku 1892 (kel narvala, kostici velryby, stoličky mamuta, vycpaninu ptakopyska, luskouna), používáme kvalitní mikroskopy, mikroskopy s napojením na triboardy nebo fluorescenční mikroskop. V posledních letech jsme získali moderní anatomické modely lidského těla a reprezentativní vzorky významných nerostů.

Tělesná výchova probíhá v tělocvičně školy, hale Bios, posilovně, na venkovních hřištích a dalších sportovištích ve Slaném.

Pořádáme mnoho exkurzí po České republice, lyžařské výcvikové kurzy v Rakousku a Krkonoších pro sekundu a 1.ročníky, letní tělovýchovný kurz pro septimu a 3. ročníky, školu v přírodě pro primány.

Naši žáci se zúčastňují mnoha soutěží a olympiád v různých předmětech a oborech, často s vynikajícími výsledky, obsazují přední místa a postupují do nejvyšších kol.

Pro nadané a nadšené žáky, nejen v přírodovědných oborech, jsou tady www.laborky.cz.
V roce 2022 se uskutečnila již 12. Noc vědců, na kterou pravidelně přicházejí až 2 tisíce návštěvníků a hostů.

Vyučujeme ve zrekonstruovaných a nově vybavených laboratořích biologie, chemie a fyziky.
V chemické laboratoři se natáčejí pokusy do pořadu ČT Zázraky přírody.

Na střeše školy chováme včely.

Jedním z míst oblíbených žáky je studentský odpočinkový koutek s křesílky.

V knihovně si žáci mohou bezplatně vypůjčit knihy. V současnosti disponujeme téměř 10 tisíci svazky.

Organizujeme poznávací a studijní zájezdy,např. do Anglie, Německa, Beneluxu, adventních Drážďan, Osvětimi.

V rámci studijního programu mají žáci 3. a 4.ročníků možnost volby z těchto volitelných předmětů a seminářů:

3. ročník
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace v ruském jazyce
Konverzace v německém jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení ze zeměpisu
Seminář a cvičení z informatiky
Seminář a cvičení z dějepisu
Psychologie
Kreativní psaní

4. ročník
Konverzace v anglickém jazyce
Konverzace ve francouzském jazyce
Konverzace v ruském jazyce
Konverzace v německém jazyce
Společenskovědní seminář
Seminář a cvičení z matematiky
Seminář a cvičení ze zeměpisu
Seminář a cvičení z biologie
Seminář a cvičení z chemie
Seminář a cvičení z fyziky
Seminář a cvičení z informatiky
Seminář a cvičení z výtvarné výchovy
Seminář a cvičení z dějepisu
Kreativní psaní
Psychologie

Žáci si u nás mohou vybrat z těchto zájmových kroužků:
Matematika převážně nevážně
Robotika
3D
Zkoumálek
Florbal
Volejbal
Basketbal
Stolní tenis

Ve spolupráci se Spolkem přátel gymnázia Slaný ( SPGS) organizují maturanti každoročně tradiční maturitní plesy.
Za zvuků varhan slavnostně předáváme maturitní vysvědčení v kapli bývalého piaristického gymnázia.
V rámci výuky i mimo ni mohou žáci zhlédnout řadu divadelních i filmových představení ve Slaném, v Kladně a v Praze.
V rámci projektu byla upravena zahrada kolem školy, vybudováno jezírko a venkovní třída.
V naší škole je možno skládat mezinárodní jazykové zkoušky k získání certifikátů a nostrifikační zkoušky. Potvrzujeme studentské průkazy ISIC.
Pro zájemce o studium na naší škole každý rok v prosinci pořádáme Den otevřených dveří. Přijďte se k nám podívat!

 

Joomla templates by a4joomla