Základní údaje o škole:
Název: 
Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Slaný, Smetanovo nám. 1310
Fakultní škola Univerzity Karlovy v Praze, Přírodovědecké fakulty

Adresa:
Gymnázium Václava Beneše Třebízského, Smetanovo náměstí 1310, 274 01 Slaný

Telefon: 312522264   Fax: 312521342

E-mail ředitele: gymslanyreditel(zavináč)centrum.cz

E-mail školy:  kancelar(zavináč)gymnaziumslany.cz , gymslany(zavináč)centrum.cz

Internet: www.gymnaziumslany.cz        www.laborky.cz


Otevírané obory:

Osmileté studium       79-41-K/81  (1 třída)                      Gymnázium
Čtyřleté studium        79-41-K/41  (2 třídy)                      Gymnázium

Den otevřených dveří: 6.12.2022               Záznam DOD z minulého roku si můžete prohlédnout ZDE.

Řádně vyplněnou přihlášku je třeba odevzdat přímo na gymnáziu do 1.3.2023.

Jednotné testy připravené Cermatem se budou psát 13. a 14.4.2023 (do čtyřletého studia) a 17. a 18.4.2023 (do osmiletého studia).

 

Kritéria přijímacího řízení: 

1) Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů připravených Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermatem) – cca 90% z maximálního možného součtu bodů:

 • matematika
 • český jazyk a literatura

Podrobnosti: www.cermat.cz

 

2) Studijní výsledky ze základní školy – cca 10% z maximálního možného součtu bodů:

 • žáci z 5. ročníku ZŠ
 • studijní průměr v pololetí 5. třídy
 • známka z českého jazyka a z matematiky v pololetí 5. třídy 
 • žáci z 9. ročníku ZŠ
 • studijní průměr na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy
 • známka z českého jazyka a z matematiky na konci 8. třídy a v pololetí 9. třídy

 Speciální bonus: Uchazečům z 9. tříd (do čtyřletého studia), kteří budou mít oba studijní průměry lepší než 1,50 a  nebudou mít žádnou známku na vysvědčení horší než 2, započteme výsledek jednotných testů dvakrát.

Ve čtyřletém studiu navíc zohledňujeme dosažené výsledky ve vybraných olympiádách a soutěžích (v krajských kolech a vyšších – první tři místa), v osmiletém gymnáziu zohledňujeme úspěšné řešitele okresních kol matematické olympiády.


Pomůcku pro rozhodnutí zda jít na naše gymnázium pro Vás připravily Laborky.cz a je zde:  pdf Rozhodovací diagram (76 KB)   


Pokud se chcete ještě trochu počíst, tak hurá do toho:

 • Naše gymnázium má velmi dlouhou tra­dici – bylo založeno v roce 1658 pia­risty.
 • U nás studují i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Při dobré spolupráci s rodiči jsou schopni dosahovat velmi pěkných výsledků.
 • Na celé škole máme rozvedenou síť s počítačovým rozvodem; celý vnitřní prostor budovy je pokryt signálem wi‑fi. Na chod­bách máme volně přístupné počítače připojené na Internet.
 • Máme dvě počítačové učebny. Ve škole máme 12 přenosných datových projektorů, jeden velký datový projektor, 4 interaktivní tabule, 12 špičkových moderních interaktivních dotykových tabulí 3board, 4 kopírky, 12 fotoaparátů, tablety a notebooky pro výuku digitálních předmětů, biologie, fyziky, zeměpisu, 3D učebnu a učebnu pro zájmový kroužek robotiky, desítky špičkových mikroskopů.
 • Vyučujeme angličtinu, němčinu, fran­couzštinu, ruštinu, pro zájemce i srbochorvatštinu, pořádáme jazykové výměnné pobyty s německým gymnáziem v Pegnitz a se srbským gymnáziem v Novém Sadu. Máme vybavené dvě jazy­kové laboratoře se sluchátky.
 • Máme skvěle vybavené biologické sbírky s exponáty již od roku 1892 (kel narvala, kostice velryby, stoličky ma­muta, vycpaninu ptakopyska či luskouna atd.). V biologii používáme kvalitní mikroskopy, pyšníme se i fluorescenčním mikroskopem (což je mílník současných biologických věd) a dalšími speciálními mikroskopy.
 • Pořádáme mnoho exkurzí, lyžařské výcvi­kové kurzy, letní tělovýchovný kurz pro třetí ročníky a školu v přírodě pro primány.
 • Zúčastňujeme se mnoha soutěží ve všech dostupných oborech; často s vynikajícími výsledky. Naši studenti obsazují první místa a postupují do nej­vyšších kol. Vyšší kola některých sou­těží (biologická olympiáda – krajská kola, fyzikální olympiáda – okresní a krajská kola, v letošním školním roce i republikové kolo) sami pořádáme.
 • Máme velkou víceúčelovou aulu, ve které pořádáme odborné přednášky a další akce, ateliér pro výtvarnou výchovu, tělocvičnu.
 • Máme velmi bohatě vybavenou knihovnu.
 • Máme založeno talentcentrum pro nadané žáky, kteří mohou realizovat svoje nápady a vymýšlet netradiční experimenty. Spolupracujeme s Českou televizí na pořadu Zázraky přírody. (laborky.cz)
 • Každý rok pořádáme „Noc vědců“.
 • Laborkám.cz se podařilo ve spolupráci s ESA připravit a vyslat 4 experimenty na Mezinárodní vesmírnou stanici.
 • V návaznosti na projekt EU OPVK pracuje ve škole přírodovědný kroužek „Zkoumálek“ pro žáky 1.- 5. tříd ZŠ.
 • Sportovcům můžeme nabídnout kroužek gymnastiky, florbalu, stolního tenisu a pravidelné tréninky pro vzájemná sportovní utkání se spřáteleným německým gymnáziem v Pegnitz.
 • Používáme moderní výukové metody. 

Joomla templates by a4joomla