Pegnitz 2015
Naše cesta začala v pondělí 19.října.2015. Po čtyřech hodinách strávených v malém autobuse jsme dojeli na místo určení. Do německého městečka Pegnitz v Bavorsku.

Poprvé jsme se setkali s našimi partnery, kteří nás vzali do města na oběd. Celé odpoledne jsme strávili v Informačním a kuturním centru města.Zde jsme se setkali s pamětníky, kteří vzpomínali na svůj odsun z Československa po skončení II. světové války. Povídání bylo velmi zajímavé, avšak občas jsme tápali díky absenci historických souvislostí. Po náročném odpoledni, zakončeném malou prohlídkou města, jsme se všichni vydali do svých partnerských rodin.
V úterý 20.října, jsme měli ve škole přednášku o táborech, jež byly zřízeny v Bavorsku po skončení války a kam byli umisťováni lidé, kteří museli odejít z poválečného Československa.. Přednáška byla plná obrázků, videí a stejně jako první den bylo všechno překládáno do češtiny dvěma tlumočnicemi. Odpoledne jsme strávili v nedalekém městečku jménem Potteinstein, kde jsme absolvovali prohlídku míst spjatých s jedním poválečným táborem. Následoval společný oběd a podvečer v partnerských rodinách.
Středu 21.října jsme strávili ve škole. Nejprve jsme se zúčastnili přednášky o utečencích tehdejší i dnešní doby.Měli jsme možnost besedovat s uprchlíky, kteří do Pegnitz přišli z Mali. Druhou část dne jsme pracovali ve skupinách na projektu, který byl vytvořen z přednášek a všeho toho, čeho jsme se zúčastnili. Všem se to moc povedlo. Ve smíšených česko – německých skupinách jsme vytvářili prezentace na zadaná témata. I přes počáteční jazykovou bariéru nás práce bavila a zaujala.
Ve čtvrtek, 22. října, jsme jeli vlakem na výlet do Norimberka, kde jsme si společně s česky hovořící průvodkyní prošli historické centrum města. Po chvilce osobního volna a nákupů jsme se vrátili do hostitelských rodin. Večer jsme strávili s partnery a jejich rodiči na internátě. Poté, co tamní profesor Olaf Huber odprezentoval rodičům německých partnerů zážitky a dojmy z České republiky, zejména ze Slaného, jsme se sestoupili do suterénu, kde probíhala diskotéka.
V pátek 23.října jsme se rozloučili s našimi partnery a vyrazili směrem do Česka. Cestou domů jsme se zastavili na dvouhodinovou prohlídku města Bayreuth. A potom už jsme jeli rovnou domů.
Výměna se nám všem moc líbila a rádi pojedeme příští rok znovu.

Alžběta Veliká, 1.A

Joomla templates by a4joomla