Informace k přijímacímu řízení pro šk. rok 2019/20:


Pořadí uchazečů v přijímacím řízení:
Do čtyřletého studia najdete zde:   pdf Přijatí čtyřleté studium šk. rok 2019/2020 (507 KB)    
Do osmiletého studia najdete zde:  pdf Přijatí osmileté studium šk. rok 2019/2020 (495 KB)     

Informaci o nutnosti dodat do zvolené školy zápisový lístek a o právních důsledcích jeho nedodání  najdete
  pdf ZDE (119 KB)    


Termíny přijímacího řízení:
  
Do čtyřletého studia oboru 7941K/41 Gymnázium:  1. termín: 12.4.2019    2. termín: 15.4.2019
Do osmiletého studia oboru7941K/81Gymnázium:  1. termín: 16.4.2019    2. termín: 17.4.2019

Podklady pro osmileté studium najdete zde:   pdf Přijímací řízení včetně kritérií - osmileté studium (281 KB)
Podklady pro čtyřleté studium najdete zde:    pdf Přijímací řízení včetně kritérií - čtyřleté studium (284 KB)

Do školního roku 2019/2020
 budeme přijímat maximálně jednu třídu do osmiletého studia oboru 7941K/81 Gymnázium a maximálně 2 třídy do čtyřletého studia oboru 7941K/41 Gymnázium.

Přihláška ke studiu je  pdf ZDE. (218 KB)

Přihlášky ke studiu je třeba odevzdat v kanceláři gymnázia (1. patro vlevo) do 1.3.2019 - každý pracovní den od 7:00 do 14:00 hodin.
Pokud by Vám tento čas nevyhovoval, můžete využít následující možnosti:
- Donést přihlášku v pondělí, úterý a čtvrtek odpoledne (do 17:30), kdy je ve škole zástupce ředitele RNDr. Vladimír Kulich (volejte na mobil 603889165).
- Pokud by Vám ani tato možnost nevyhovovala, zavolejte na mobil pana zástupce (603889165) a domluvte se individuálně.

Přihlášku k přijímacímu řízení si můžete dát na dvě školy. Povinnou součástí přijímacího řízení jsou jednotné testy z matematiky a z českého jazyka připravené Cermatem (najdete ZDE) . Školy mají povinnost započítat tyto testy do přijímacího řízení minimálně 60%. V naší škole je to více než 90%.

Požadavky pro jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a literatury najdete pdf ZDE (610 KB) .
Požadavky pro jednotnou přijímací zkoušku z matematiky najdete pdf ZDE (431 KB) .

Pokud přihlášky podáváte na dvě školy, je třeba vyplnit zcela identicky dvě přihlášky. Jediné, v čem se přihlášky budou lišit, je termín konání přijímací zkoušky – jeden si vyberete pro školu na 1. místě a druhý pro školu na 2. místě. Není možné na jedné škole dělat přijímačky do téhož oboru dvakrát (ve dvou termínech).

Ve vámi zvolených termínech vykonáte přijímací zkoušky na obou zvolených školách. Do přijímacího řízení vám na obou školách bude započítán lepší výsledek (jak z matematiky tak z českého jazyka).

Pomůcku pro rozhodnutí zda jít na naše gymnázium pro Vás připravily Laborky.cz a je zde:  pdf  Rozhodovací diagram
Soukromá rada od Laborek.cz: Jděte na oboje přijímačky, máte tak dvě možnosti a bere se ta lepší!

Těšíme se na Vás..
.

 

Joomla templates by a4joomla