Informace k přijímacímu řízení pro šk. rok 2021/22:

Přijaté uchazeče do osmiletého studia od roku 2021/2022 pdf najdete ZDE (478 KB)
Přijaté uchazeče do čtyřletého studia od roku 2021/2022 pdf najdete ZDE (401 KB)
  

Důležité upozornění pro uchazeče!

Jednotné přijímací zkoušky se může podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví zúčastnit pouze uchazeč, který
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19 (kontrolní seznam příznaků pdf najdete zde (407 KB) )
a který zároveň
b) doloží před přijímací zkouškou negativní výsledek neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo neinvazivního preventivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 provedených ve škole, které si provedl sám nebo které mu byly provedeny laickou osobou v posledních 7 dnech před konáním přijímací zkoušky, není-li dále stanoveno jinak. (podrobně si můžete celé opatření pdf prostudovat zde (277 KB) – nejpodstatnější údaje jsou zvýrazněny žlutě)

Dle nového nařízení MZdr ČR uchazeči o vzdělávání ve střední škole jsou při přijímací zkoušce, bez ohledu na věk uchazeče, oprávněni nosit jako ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek (nemusí tedy mít při přijímací zkoušce respirátor FFP2).


Novým dodatkem k Opatření obecné povahy čj.: MŠMT-4337/2021-8 ze dne 7.5.2021 mění ministerstvo školství možnost konání jednotné přijímací zkoušky v náhradním termínu a možnost zpětvzetí zápisového lístku. Celé Opatření obecné povahy včetně dodatků najdete zde.


Na základě počtu podaných přihlášek do čtyřletého studia se přijímací zkoušky pro šk. rok  2021/2022  KONAJÍ.

Ředitel gymnázia vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do osmiletého i čtyřletého studia pro školní rok 2021/2022
Vyhlášení přijímacího řízení pro osmileté studium ve školním roce 2021/2022 zde:  pdf Kritéria osmileté studium (178 KB)   
Vyhlášení přijímacího řízení pro čtyřleté studium ve školním roce 2021/2022 zde:    pdf Kritéria čtyřleté studium (189 KB)   


Termíny přijímacího řízení :
  
Do čtyřletého studia oboru 7941K/41 Gymnázium 3.5. a 4.5.2021
Do osmiletého studia oboru7941K/81Gymnázium 5.5. a 6.5.2021

Náhradní termín pro oba obory vzdělávání: 2.6.2021 pro první termín, 3.6.2021 pro druhý termín.

Do školního roku 2021/2022 budeme přijímat maximálně jednu třídu do osmiletého studia oboru 7941K/81 Gymnázium a maximálně 2 třídy do čtyřletého studia oboru 7941K/41 Gymnázium.


Další podrobnosti k přijímacímu řízení najdete na stránkách ministerstva školství zde: https://prijimacky.cermat.cz/


Požadavky pro jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka a literatury najdete ZDE.

Pomůcku pro rozhodnutí zda jít na naše gymnázium pro Vás připravily Laborky.cz a je zde:  pdf  Rozhodovací diagram

Den otevřených dveří si můžete pustit online ZDE.

Těšíme se na Vás..
.

 

Joomla templates by a4joomla