Na této stránce najdete potřebné informace k maturitním zkouškám 2011/12.
Vše potřebné ke státní části maturit najdete na oficiálních stránkách nové maturity (www.novamaturita.cz).

 • Podávám přihlášku k maturitě - ke stažení ZDE
 • Průvodce pro maturanty, kteří zkoušku opakují - ke stažení ZDE
 • Informační balíček k nové maturitě pro maturanty 2012 - ke stažení ZDE
   
 • Seznam maturitní četby pro státní maturitu - ke stažení ZDE
 • Seznam témat 3. části ústní zkoušky společné části maturity - ke stažení ZDE
 • Předměty pro profilovou část maturitní zkoušky a způsob provedení maturitní zkoušky v jarním termínu - ke stažení ZDE
 • Předměty pro společnou část maturitní zkoušky v jarním termínu (toto lze vykonat přímo na naší škole) - ke stažení ZDE
 • Model státní maturitní zkoušky pro rok 2012 - ke stažení ZDE
   
 • Jednotné zkušební schema - jaro 2012 - ke stažení ZDE
 • Kalendář maturitní zkoušky - jaro 2012 - ke stažení ZDE
 • Kalendář maturitní zkoušky - podzim 2012 - ke stažení ZDE
   
 • Školský zákon a vyhláška - ZDE k nahlédnutí
 • Výňatek ze školského zákona ze dne 2.9.2008 a 18.2.2009  - ZDE k nahlédnutí
 • Sbírka zákonů 317 - ZDE k nahlédnutí
 • Vyhláška 177 - úplné znění po novelizaci 09/2011 - ZDE k nahlédnutí
 • Změny maturitní zkoušky 2012 - novela vyhlášky - komentář z 5.10.2011 - ZDE k nahlédnutí
 • Opatření MŠMT č.j. 35 455/2011-23 - stanovení počtu povinných zkoušek - ZDE k nahlédnutí

   
  * Opatřením ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. j. 35 455/2011-23 se mění stanovení počtu povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky v RVP G takto: profilová část maturitní zkoušky pro obor vzdělání 79-41-K/XX Gymnázium se skládá ze dvou nebo tří povinných zkoušek. V praxi to znamená, že při určení nabídky zkoušek profilové části MZ v oboru vzdělání Gymnázium v souladu s § 79 odst. 3 školského zákona, ve znění pozdějších předpisů, je na rozhodnutí ředitele školy, zda určí dvě, nebo tři povinné zkoušky profilové části.

 

 

 
 

Joomla templates by a4joomla