V pátek 7. června jsem se vrátila z ústředního kola dějepisné olympiády, které se konalo celý týden ve Strážnici. Přijela jsem s novými zážitky, dojmy, ale také zkušenostmi.
Vše začalo na Gymnáziu Václava Beneše Třebízského ve Slaném, kde jsem vyhrála školní kolo této soutěže. Téma 42. ročníku - Od pohanských zvyků ke křesťanským tradicím - bylo pro mě velice zajímavé. Od své učitelky dějepisu jsem dostala doporučenou literaturu, kterou jsem měla nastudovat do dalšího, okresního, kola. Naučila jsem se popisovat jednotlivé tradice, svátky a také jsem se dozvěděla něco o světcích.V okresním kole jsem skončila devátá a k mému velkému překvapení to stačilo na postup do krajského kola. Opět jsem dostala vhodnou literaturu a začala jsem studovat ještě hlouběji lidové zvyky. Nakonec jsem obsadila druhé místo, což znamenalo postup do ústředního kola.
Podmínkou pro účast byla písemná práce na téma lidové zvyky a tradice v mém regionu zachycené v muzejních sbírkách. K tomu jsem měla vypracovat pracovní list pro své spolužáky. S tvorbou práce mi velice pomohla paní Hejmová, vhodnou literaturu mi poskytlo Vlastivědné muzeum Slaný a s velkou ochotou mi pomohla paní dr. Vanda Jiříkovská, CSc, etnografka, které bych chtěla touto cestou ještě jednou poděkovat. Doma jsem stále něco studovala. 3. června jsem jela do Strážnice. Toto  město má asi šest tisíc obyvatel a leží na jihu Moravy. Z celé republiky se nás tam sjelo třicet dva. Pořadatelé pro nás připravili pestrý program. Kromě obhajob našich písemných prací a velkého kontrolního testu jsme jezdili na exkurze. Navštívili jsme Archeoskanzen Modrá, Velehrad, Staré Město, sklepy Plže, pluli jsme po Baťově kanálu a prohlédli jsme si různá muzea. První dny jsme se příliš neznali, ale ve čtvrtek večer jsme už byli skvělý kolektiv.
V pátek se s námi Strážnice rozloučila cimbálovou muzikou. Poté byly vyhlášeny výsledky. Nakonec jsem obsadila deváté místo, což považuji za obrovský úspěch. Díky dějepisné olympiádě jsem získala mnoho zkušeností. Naučila jsem se vyhledávat a zpracovávat informace, vyzkoušela jsem si žít týden s lidmi, které jsem vůbec neznala, a poznala jsem nová zajímavá místa.

Emilie Tichá, kvarta Gymnázium Václava Beneše Třebízského v Slaném

Joomla templates by a4joomla