logo

Nová Laborka
V rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (CPTO SČK) byla modernizována laboratoř na našem gymnáziu, která byla dnes slavnostně zprovozněna.

 

 
Součástí projektu CPTO SCK na slánském gymnáziu je realizace několika klíčových aktivit: pravidelná výuku žáků ZŠ ze Slaného a okolí v prostorách gymnázia, pořádání přírodovědeckého kroužku Zkoumálek pro žáky nižšího stupně ZŠ a také již zmíněná modernizace chemické laboratoře, ve které probíhají ostatní aktivity.
Modernizace chemické laboratoře byla zahájena výběrovým řízením na dodavatele vybavení. Po tomto výběrovém řízení bylo možné zahájit práce na nové chemické laboratoři. Nejprve bylo nutné kompletně zdemontovat původní vybavení a vystěhovat všechny chemikálie, toho se pod vedením pana školníka chopily Laborky.cz. V okamžiku, kdy byla laboratoř zcela vyprázdněná, jsme se zděsili vzhledem a stavem podlahy. Vedení školy vstoupilo do jednání s MěÚ Slaný jakožto s vlastníkem budovy, který k tomuto problému přistoupil velmi vstřícně a vzal rekonstrukci podlahy a stupaček technických rozvodů pod svá křídla. Po dokončení těchto prací bylo možné přistoupit k samotné rekonstrukci laboratoře.
K dnešnímu dni jsou veškeré práce jak ze strany města, tak ze strany dodavatele vybavení kompletně hotové, a tak mohlo dojít k slavnostnímu předání nové laboratoře v plánovaném termínu.
Pozvání přijaly zástupkyně Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Středočeského kraje Ing. et Mgr. Marcela Mertinová, vedoucí Oddělení koncepce a kontroly škol a Mgr. Soňa Háječková a Bc. Tereza Janošová, manažerky projektu. Vedení města bylo zastoupeno panem starostou Mgr. Martinem Hrabánkem, dále se slavnostního zahájení provozu laboratoře zúčastnili ředitelé realizujících firem, vedení školy v čele s panem ředitelem RNDr. Milanem Dundrem, CSc., zástupce školské rady a vedení SRPŠ.
Po přivítání a projevech hostů pokřtili novou laboratoř studenti z Laborek.cz zajímavým souborem pokusů. Slavnostní raut přispěl k přátelské atmosféře a dal dostatečný prostor k podnětné diskuzi. Kromě pohledu na krásnou, barevně dokonale sladěnou laboratoř nás potěšila pochvala od projektového týmu a prohlášení, že jsme jako první partner s finančním příspěvkem úspěšně zmodernizovali a zprovoznili laboratoř, která bude jistě hojně využívána.
Chceme tímto velmi poděkovat Středočeskému kraji, především panu hejtmanovi MVDr. Josefovi Řihákovi a panu náměstkovi pro školství a sport PaedDr. Milanovi Němcovi, MBA za podporu projektu, na jehož aktivity bychom rádi navázali i v dalším programovacím období čerpání z evropských fondů, samozřejmě za podpory našeho zřizovatele.


Joomla templates by a4joomla