INFORMACE PRO UCHAZEČE, KTEŘÍ BYLI KE STUDIU PŘIJATI:
V souladu s § 60a školského zákona je pro potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem Gymnázia Václava Beneše Třebízského ve Slaném nutné odevzdat řediteli školy zápisový lístek a to nejpozději do 10 pracovních dnů , které se počítají ode dne následujícího po dni oznámení rozhodnutí o přijetí zveřejněním seznamu přijatých uchazečů. Nedojde-li v této lhůtě k odevzdání zápisového lístku, vzdává se tímto uchazeč práva být přijat za žáka školy a na jeho místo bude přijat jiný uchazeč.
Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů: 28.4.2014

Seznamy přijatých a další informace najdete zde:  Přijímací řízení pro šk. rok 2014/15Zveřejněné "Pořadí uchazečů podle bodového zisku v přijímacích zkouškách - pro čtyřleté a osmileté studium.
Výsledky pro čtyřleté studium najdete zde:  icon Výsledky přijímacího řízení čtyřleté studium - 2014
Výsledky pro osmileté studium najdete zde: icon Výsledky přijímacího řízení osmileté studium - 2014

  

Joomla templates by a4joomla